мэдээлэл рүү очих

үүрэг хариуцлага

Анаболик эм, мансууруулах бодис HGH, тестостероныг зөвхөн жороор хэрэглэх боломжтой бөгөөд хүүхдэд эсрэг заалттай байдаг.

Бид анаболик тунг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэглэх, бусад эм, гаж нөлөөтэй хамт хэрэглэх, бидний эрүүл мэндэд учруулах хор хөнөөлийг хариуцахгүй.

Анаболик эмчилгээний тунг нэмэгдүүлэх эрсдлийг бүхэлд нь хариуцах болно.

Манай сайтаар зарагддаг эмийг аюулгүй ашиглах талаар манай мэргэжилтнүүдийн заавар, зөвлөмжийг дагаж мөрдөнө үү.